Helena Oikarinen-Jabai

Helena Oikarinen-Jabai

Terapeuttisessa työssäni haluan yhdessä asiakkaan/asiakkaiden kanssa etsiä uusia näkökulmia ja ratkaisuja haasteellisiin kokemuksiin ja kiperiin tilanteisiin, joita elämä tuo mukanaan. Ajattelen, että jokaisella on ratkaisun avaimet kohtaamiinsa ylitsepääsemättömiltäkin tuntuviin ongelmiin. Joskus omien voimavarojen ja selviytymistaitojen palauttamisessa auttaa, että asioita voi jakaa, niistä voi keskustella ja niitä voi työstää yhdessä toisen henkilön kanssa.

Olen taustaltani psykologi ja kulttuuriantropologi. Toimin myös tutkijana, pääasiassa kulttuurisia kohtaamisia ja moninaisuutta taideperustaisin ja narratiivisin menetelmin lähestyen. Väitöskirjani tein taidekasvatuksesta.

Minulla on kliinisen hypnoterapian (Tieteellinen hypnoosi ry.) ja EMDR-menetelmän (Traumaterapiakeskus) täydennyskoulutus. Olen myös opiskellut musiikki-, taide, tanssi- ja kehoterapioita.

Teen tällä hetkellä ratkaisukeskeisen psykoterapian opintoja (valmistun 2018).