Mielipalvelut
Varaa aika
Varaa aika
Varaa aika

Huolestuttaako oma tai läheisesi seksikäyttäytyminen? Lue tästä artikkelista seksi- ja pornoriippuvuuden hoitoon erikoistuneen seksuaaliterapeuttimme ajatuksia seksi- ja pornoriippuvuudesta.

Mitä seksiriippuvuus ja pornoriippuvuus tarkoittavat?

Seksuaaliset tarpeet synnyttävät psykofyysisen kokemuksen, jota kutsutaan seksuaaliseksi haluksi eli libidoksi. Seksuaalinen halu on vietti, jonka tarkoituksena on saada ihminen tavoittelemaan nautintoa ja lisääntymään. Seksiriippuvuuden ajatellaan usein virheellisesti liittyvän voimakkaaseen libidoon eli haluun, vaikka todellisuudessa riippuvuus usein vaikuttaakin siihen heikentävästi. Ensisijainen motivaatio riippuvuuskäyttäytymiselle ei siis todellisuudessa ole seksuaalinen halu, eikä käytös tuota riippuvuudesta kärsivälle välttämättä lainkaan seksuaalista nautintoa. Vaikka riippuvuus alkaisikin seksuaalisen halun ja nautinnon tavoitteluna, se johtaa lopulta pakonomaiseen käyttäytymismalliin, joka ei tuota enää tyydytystä.

Seksi- ja pornoriippuvuuden oireet ja haitat

Seksuaalinen halu vaihtelee luonnollisesti yksilöittäin. Joskus seksiin liittyvä käytös kuitenkin muuttuu pakonomaiseksi, haitalliseksi ja hallitsemattomaksi. Riippuvainen ei hallitse haluaan, vaan riippuvuus alkaa hallita häntä. Seksiriippuvuudella tarkoitetaan siis hallitsematonta ja pakonomaista seksiin liittyvää käyttäytymistä, joka aiheuttaa haittaa yksilölle itselleen.  Haittavaikutukset saattavat olla sosiaalisia, taloudellisia ja terveydellisiä. Seksiriippuvuudessa nautinnon tavoitteluna alkanut toiminta muuttuu välttämättömäksi selviytymiskeinoksi. Seksiin paetaan kipua ja pahaa oloa.  Riippuvuus saattaa kapeuttaa muita elämän osa-alueita ja vaikuttaa tuhoisasti ihmissuhteisiin. Riippuvuus saattaa johtaa pettämiseen, seksisuhteisiin ystävien, naapurien, lasten päiväkotikavereiden vanhempien tai esimerkiksi työkavereiden puolisoiden kanssa. Riippuvuus saattaa ajaa kaiken muun edelle, jolloin aika on pois omilta lapsilta, puolisolta, sukulaisilta sekä ystäviltä ja tämä saattaa vaikeuttaa toimivien ihmissuhteiden ylläpitoa. Lisäksi saattaa kärsiä muun muassa työnteko ja itsestä huolehtiminen. Riippuvuuskäyttäytyminen voi johtaa toiminnallisiin seksuaalisiin häiriöihin, kuten erektio- ja laukeamisvaikeuksiin. (Hall 2019, 30).

Kärsitkö seksi- tai pornoriippuvuudesta? Meidän asiantuntijat ovat aina valmiita keskustelemaan ja auttamaan. Voit varata ajan tapaamiselle helposti ja nopeasti ajanvarauskalenteristamme.

Mistä seksi- ja pornoriippuvuus johtuu?

Seksiriippuvuuden taustalta löytyy yleensä kiintymyssuhdevaurioita sekä erilaisia traumaattisia kokemuksia. Seksiriippuvuuden teorian ja hoidon kehittäjä tri Patrick Carnes (2001) mukaan seksiriippuvuuden taustalla on lapsuuden aikaisia kiintymyssuhdetraumoja, jotka muodostavat vääristyneitä uskomuksia, joiden mukaan riippuvainen ei ole rakkauden arvoinen. Seksi- ja pornoriippuvuudet ovat yrityksiä vältellä vaikeita tunteita ja luoda positiivisia tunnetiloja. Paradoksaalisesti seksiriippuvuus saattaa myös aiheuttaa ahdistuneisuutta, häpeää ja muita vaikeita tunteita, joita riippuvuudella on pyritty välttelemään. Seksiriippuvuudesta kehittyy keino, jolla pyritään selviämään elämän haasteissa ja hallitsemaan elämä (Hall 2019, 25) ja jälleen paradoksaalisesti, seksiriippuvuus voi johtaa juuri elämän hallinnan menettämiseen.

Seksiriippuvuus saattaa puhjeta silloin kun ihminen kokee kovaa stressiä, jonka voivat aiheuttaa muun muassa paineet työelämässä, läheisen kuolema, ongelmat parisuhteessa, avioero, oma tai läheisen sairastuminen. Seksiaddiktio on saattanut kehittyä jo nuoruusvuosina. Taustalta saattaa löytyä lapsuuden aikainen läheisyyteen tai seksuaalisuuteen liittyvä ahdistava kokemus tai seksuaalinen hyväksikäyttö. Joskus lapsuuden aikainen seksuaalinen hyväksikäyttö seksualisoi kaikki suhteet myös aikuisuudessa. Silloin esimerkiksi uudella työpaikalla saattaa tulla ajatus, että kaikkien niiden kanssa, jotka ovat ystävällisiä, pitää harrastaa seksiä. Tai jokaisen kanssa, joka esimerkiksi ravintolassa tai netissä ehdottaa seksin harrastamista, on harrastettava seksiä, vaikka olisi itse parisuhteessa tai omaa halua seksin harrastamiseen ei olisi. Asiakas saattaa pelätä, että myös suhde terapeuttiin seksualisoituu.  Trauma voinut syntyä myös tilanteissa, joissa lapsi ei ole saanut ilmaista tunteitaan. Kun jokin sitten herättää traumamuiston, saattaa pakonomainen seksikäyttäytyminen laueta. Riippuvuus on siis usein tiedostamaton tapa yrittää selviytyä ylivoimaiselta tuntuvasta tilanteesta. Terapiassa tutkimme yhdessä asiakkaan kanssa sitä, mitä syvempää tarvetta riippuvuus palvelee.

Seksiaddiktio on yritys löytää ratkaisu ihmisen henkiseen kipuun

Seksiriippuvuus on siis ihmisen epätoivoinen yritys ratkaista ongelmansa: kivuliaat tunteet, kova stressi, erillisyyden ja yksinäisyyden kokemukset, hallinnan menetyksen pelko ja paha olo. Seksiaddiktio on yritys löytää ratkaisu ihmisen henkiseen kipuun. Siksi kysymys ei kuulu miksi riippuvuus, vaan miksi kipu. (Mate, 2017). Henkilöiden, joilla on traumatausta, aivot ovat muokkautuneet erityisen herkiksi. Siksi tällaisten henkilöiden aivot ovat alttiimpia etsimään lohtua ja mielihyvää ulkoisista lähteistä kuten päihteistä, seksistä, pornosta tai pelaamisesta.   (Hall 2019, 73.)

Merkittävä riskitekijä seksiriippuvuuden kehittymiselle on myös tarjonta ja erityisesti jo nuorella iällä altistuminen. Pornoa on kaikkialla ja melkein jokaisen saatavilla. Internetissä voi harrastaa seksiä tuntemattoman kanssa. Yhä useammat ihmiset jäävät koukkuun pornoon, ilman, että riippuvuuden taustalla on lapsuuden traumoja tai kiintymyssuhdevaurioita. Ainoastaan seksuaalisen virikkeiden tarjonta riittää riippuvuuden syntyyn. (Hall 2019, 41–53.)

Dopamiini

Dopamiini on yhteinen nimittäjä kaikille riippuvuuksille, myös porno- ja seksiriippuvuudelle. Dopamiini on mielihyvähormoni, joka vaikuttaa elimistöön energiaa lisäävästi. Dopamiini ei tuota meille nautintoa, vaan ajaa meidät jahtaamaan nautintoa.  Osalla ihmisiä dopamiinireseptorien solujen proteiinit reagoivat dopamiiniin herkemmin, mikä vaikuttaa siten, että ihminen on alttiimpi riippuvuuskäyttäytymisen kehittymiselle. Kun dopamiinin vapautumiseen vaikuttavaa käyttäytymistä toistetaan riittävän pitkään, muokkautuvat aivot ja ne himoitsevat entistä enemmän riippuvuuden kohdetta. Toleranssi kasvaa, jolloin riippuvainen tarvitsee entistä voimakkaamman kokemuksen saadakseen saman vaikutuksen. (Hall 2019, 27–28.) Riippuvainen ryhtyy käyttämään pornoon tai/ja seksiin enemmän aikaa ja etsii aina vain voimakkaampia kokemuksia. Tämä voi johtaa esimerkiksi väkivaltaiseen pornoon ja seksiin tai intensiteettiä aletaan etsimään pornosta ja seksistä, jotka liittyvät esimerkiksi lapsiin.

Menetelmiä seksi- ja pornoriippuvuudesta toipumiseen

Nykyisen neurotieteen mukaan ihmisen käsitys omasta itsestään on vahvasti sidoksissa siihen, millainen yhteys hänellä on omaan kehoonsa. Itsetuntemus jää hyvin ohueksi, ellei ihminen osaa tunnistaa ja tulkita kehosta nousevia signaaleja. Nämä tuntemukset on opittava tunnistamaan, jotta ihminen pääsee suunnistamaan itseään kuunnellen läpi elämänsä. Moni riippuvainen on turruttanut tai kiihdyttänyt itseään hiljentääkseen kehonsa viestit. Jos ei ole tietoinen kehonsa ja mielensä todellisista tarpeista, ei osaa ravita itseään oikeilla asioilla (Kolk 2014, 331–333). MBB-terapia (Mind Body Bridging) mahdollistaa sisäisen mielihyvän kokemuksen ja itsensä rauhoittamisen. Hyvää oloa, rauhaa ja mielihyvää ei tarvitse enää etsiä ulkoisista lähteistä kuten pakonomaisesta seksikäyttäytymisestä, pornosta tai päihteistä. Riippuvuudet ovat kehittyneet keinoksi hallita vaikeita tunteita ja kun tunteiden käsittelyn taidot kehittyvät, riippuvuuden ote hellittää. Sekä VALINTA-mallissa että MBB-terapiassa pidetään syvimpien arvojemme kirkastumista ja niiden mukaan elämistä edellytyksenä hyvälle mielenterveydellemme ja toimiville ihmissuhteillemme sekä riippuvuuksista toipumiselle (Hall 2019, 166; Plessis, 2019).

VALINTA-malli on toimiva menetelmä seksiriippuvuudesta toipumiseen

VALINTA-toipumismallin on kehittänyt Paula Hall, joka on brittiläinen seksiaddiktion hoitoon erikoistunut psykoterapeutti. Mallin tavoitteena on, että asiakas kykenee nauttimaan toipumisesta eikä vain sietämään sitä. Riippuvuudesta luopumista tukee visio uudesta elämästä. Mallin perustuksen muodostavat ihmisen omat arvot eli se mikä on ihmiselle tärkeää. Arvojen kirkastamisen ja niihin sitoutumisen kautta, on mahdollista löytää elämälle taas tarkoitus. Malli korostaa arvojen tiedostamista ja niiden mukaan elämistä. Päätöksen teon tulee perustua arvoihin eikä tunteisiin. VALINTA-mallissa myös pyritään tasapainoiseen elämään, järjestykseen ja rytmiin eikä etsimään äärikokemuksia.  Mallin keskiössä on yhteys muihin ihmisiin. Riippuvuuden tilalle valitaan muita toimintoja, joilla asiakas voi korvata riippuvuutta ja huomio suunnataan tulevaisuuteen sekä uusiin mahdollisuuksiin. (Hall, 2019, 162–162.)

MBB-terapia addiktiosta irrottautumiseen

Mind Boby Bridging (MBB) -terapia kuuluu kehoterapioihin, joka pyrkii vahvistamaan kehon ja mielen yhteyttä. MBB- terapialla on saavutettu erittäin hyviä tuloksia riippuvuuksien hoidossa sekä Suomessa, että USA:ssa. MBB-terapialla voidaan harjoitella itsesäätelyä, joka puolestaan parantaa ihmisen resilienssia. Ihmisen resilienssi muovautuu koko eliniän ajan. Sitä voi vahvistaa myönteisellä toiminnalla, joka ylläpitää toimintakykyä ja tukee sopeutumista haastavissa olosuhteissa. Resilienssi kasvaa harjoittelulla ja toistoilla, kun ihmiselle kehittyy taitoja, joiden avulla vastoinkäymisiä on helpompi käsitellä. Näitä ovat esimerkiksi ongelmanratkaisukyky, joustavuus, itsesäätelykyky ja optimismi. Näiden taitojen karttuessa vastoinkäymisiä ei tarvitse enää paeta pakonomaiseen seksikäyttäytymiseen tai muihin riippuvuuksiin. MBB-työkaluja voidaan käyttää myös retkahdusten estämisessä ja toipumiskeskeisen elämäntavan omaksumisessa. (Plessis, 2019).

Seksiriippuvuuden vaikutus läheisiin

Seksi- tai pornoriippuvuus ja sen paljastuminen vaikuttavat riippuvuudesta kärsivän kumppanin, lasten ja muiden läheisten hyvinvointiin. Seksiriippuvuuden ilmitulo vaikuttaa kumppanin psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin negatiivisesti.  Siksi sekä riippuvaiset että heidän kumppaninsa tarvitsevat tukea yhdessä ja erikseen. On tärkeää saada tietoa riippuvuuden syntymekanismista ja rakentaa luottamus uudelleen.

Kärsitkö seksi- tai pornoriippuvuudesta? Meidän asiantuntijat ovat aina valmiita keskustelemaan ja auttamaan. Voit varata ajan tapaamiselle helposti ja nopeasti ajanvarauskalenteristamme.

 

Lähteet:

Carnes, P. (2001). Out of the shadows. Understanding sexual addiction. (3 uud. painos). USA: Hazelden.

Hall, P. 2019. Koukussa seksiin. Latvia: Bazar kustannus Oy.

Mate, G. 2017. Beyond drugs: The Universal Experience of Addiction. https://drgabormate.com/opioids-universal-experience-addiction/. Viitattu 22.12.2021.

Plessis G. 2019. MMB-addiktioseminaari, luento 23.-25.9.2019.

Van der Kolk, B. 2014. Jäljet kehossa -Trauman parantaminen aivojen, mielen ja kehon avulla. Tallinna: Viisas Elämä Oy.

 

Tanja Moring

Kirjoittaja on seksuaaliväkivaltaan, lapsuudenaikaiseen seksuaaliseen hyväksikäyttöön sekä porno- ja seksiriippuvuuden hoitoon erikoistunut erityistason seksuaaliterapeutti, Valviran hyväksymä sote-alan ammattilainen sekä sertifioitu MBB-terapeutti (kehon ja mielen yhteys).

Älä jää yksin. Olet lämpimästi tervetullut keskustelemaan kanssani mieltäsi painavista asioita täysin luottamuksellisesti. Etäaikoja saatavilla koko Suomessa. Varaa sinulle sopiva aika nettiajanvarauksestamme.

Juhlapyhistä joulu on merkittävin vaikeiden tunteiden aiheuttaja.  Joulun aika herkistää helposti mielen ja nostaa esiin vanhat kipeät asiat: riidat, pettymykset, erot ja menetykset. Jouluun yhdistyy osalla ihmisiä paljon hyviä muistoja ja suuria odotuksia. Kun odotukset eivät toteudu, seuraa pettymystä.  Osalle meistä jouluun liittyy myös kipeitä muistoja ja vaikeita tunteita. Joulu mielletään ihanaksi perhejuhlaksi, jolloin yksinäisyys korostuu, kun maailma ympärillä hiljenee ja ihmiset vetäytyvät koteihinsa perhepiireineen. Yksin vietetty joulu voi tuntua epäonnistumiselta, jos sitä ryhtyy vertaamaan muiden perhejouluihin. Ahdistus ja alakulo saattavat vallata mielen jo ennen joulua, koska jouluun liitetään valmistelut ja odotus. Joulupyhiin yhdistyvät vaikeat tunteet ovat normaali ilmiö. Tunteita ei kannata pelätä tai yrittää estää.

Joulupyhiin liitetään ylikorostettu yhdessäolon, riemun ja ilon teema. Voi tuntua vaikealta, jos omat kokemukset ovat aivan päinvastaisia.  Lapsuuden joulumuisto voi olla sellainen, että kotona käytettiin alkoholia ja riideltiin. Joulu on usein raskasta aikaa myös lähivuosina läheisensä menettäneille, vaikka menetys ei ajallisesti sijoittuisikaan jouluun. Ensimmäinen joulu läheisen kuoleman jälkeen on usein raskain. Pitkien vapaiden aikana moni kohtaa lähisuhdeväkivaltaa, seksuaaliväliväkivaltaa, yksinäisyyttä ja päihdeongelmia. Muun muassa näiden seikkojen vuoksi joulun aika on useille ihmisille vuoden haasteellisinta aikaa.

Tänä jouluna pitkittynyt koronakriisi saa useat ihmiset hämilleen, ahdistumaan ja jopa pelkäämään. Korona on aiheuttanut maailmanlaajuisen kriisin. Tuntuu, että vanhat ajattelu- ja toimintamallit eivät enää toimi. Arki ja elämä ovat muuttuneet ennakoimattomaksi. Korona tuo jouluun ristiriitaisia tunteita. Ihmiset haluavat tavata läheisiä, mutta samalla ehkä pelkäävät omaa tai läheistensä sairastumista ja kuolemaa. Mieleemme on saattanut iskostua tunne vaarasta, joka syntyy toisen ihmisen lähellä olemisesta.

ERILAISET KRIISIT

Kriisissä, ihminen ei selviydy aina aiempien kokemustensa ja taitojensa avulla, vaan joutuu mahdollisesti etsimään uusia selviytymiskeinoja tilanteeseen sopeutuakseen. Kriisin voi laukaista yksittäinen, äkillinen ja järkyttävä kokemus.  Kriisi voi syntyä myös hitaammin, erilaisten elämäntilanteisiin liittyvien haasteiden, kehityskriisien ja kasautuvan stressin myötä.

Kehitys- ja elämäntilannekriisit

Kehityskriisit ja elämäntilannekriisit ovat osa normaalia elämänkulkua ihmisen siirtyessä elämänvaiheesta toiseen. Ne ovat haasteellisia ja usein väistämättömiä elämää muuttavia tilanteita ja tapahtumia, jotka liittyvät esimerkiksi muutoksiin työelämässä, asuinpaikkakunnan tai asuinmaan muuttumiseen, vanhemmuuteen, lasten kasvuun ja kehitykseen tai muutoksiin parisuhteessa. Jouluna voi muutos olla sellainen, että aikuistuneet lapset eivät enää tulekaan kotiin viettämään joulua. Ehkä osa joulusta vietetään puolison vanhempien tai ystävien kanssa.  Eronnut tai leski joutuu viettämään joulua ilman puolisoa.

Traumaattinen kriisi

Traumaattisilla kriiseillä tarkoitetaan yllättäviä ja vakavia tilanteita, jotka horjuttavat elämänhallinnan tunnetta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vakava sairastuminen, läheisen kuolema, henkisen tai ruumiillisen väkivallan kokeminen tai näkeminen.

MITEN SELVIYTYÄ KRIISISTÄ?

Kriisistä selviytyminen edellyttää kriisin kohtaamista ja läpikäymistä niin, että siitä tulee osa elämän tarinaa. Kriisityöntekijän tai muun ammattiauttajan kanssa asiakkaan on mahdollista kohdata yhdessä vaikea tapahtuma tai elämänmuutos ja käsitellä sitä sekä sanallisesti että kehollisesti niin, että elämän hallinnantunne palautuu.

KRIISI EI OLE SAIRAUS

Traumaattiset kriisit tai kuormittavien asioiden kasaantuminen aiheuttaa psyykkistä kärsimystä suurimmalle osalle meistä. Kriisin synnyttämä ahdistus, pelko ja levottomuus eivät ole merkkejä psyykkisestä häiriöstä, vaan osa normaalia elämää.  Kysymys on siitä, että ihminen on joutunut tavanomaisesta poikkeavaan tilanteeseen, jossa hänen selviytymiskeinonsa ovat tilapäisesti riittämättömät.

KRIISI ON MAHDOLLISUUS

Tuore kriisi saattaa herättää muistot aikaisemmista kriiseistä ja niihin liittyvistä kipeistä muistoista, jolloin myös niitä päästään käsittelemään. Myös vaikeat lapsuuden- sekä nuoruudenkokemukset saattavat aktivoitua tuoreessa kriisissä ja niiden läpikäyminen on tärkeää. Kriisi voi synnyttää ihmisessä tarpeen pohtia arvojaan ja elämänsä tarkoitusta aiempaa syvällisemmin.

RESILIENSSI JA KRIISI

Kriisityöskentelyn avulla voidaan vahvistaa asiakkaan resilienssiä. Resilienssillä tarkoitetaan henkistä kapasiteettia, jonka avulla ihminen kykenee hyödyntämään niitä voimavaroja ja vahvuuksia, jotka ylläpitävät hänen hyvinvointiaan erilaisissa tilanteissa. Resilienssin merkitys korostuu kriiseissä. Tuttuja toimintamalleja ja ajatuksia joudutaan silloin arvioimaan uudelleen. Resilienssi mahdollistaa sen, että ihminen kykenee palautumaan kriiseistä ja erilaisista kuormittavista tilanteista. Työskentelyn tuloksena asiakas saa käyttöönsä työkaluja, joita hän voi käyttää sekä sen hetkisen tilanteensa että tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseen. Kun kriisi on työstetty onnistuneesti, ihminen hyväksyy tapahtuneen osaksi elämäänsä ja kykenee suuntautumaan kohti uutta. Kriisien onnistunut käsittely mahdollistaa mielenterveyden vahvistumisen ja paremman sopeutumiskyvyn saavuttamisen.

 

- Tanja Moring, 20.12.2021

 

Kirjoittaja on kriisityöntekijä, sosionomi/diakoni (AMK), erityistason seksuaaliterapeutti, sertifioitu MBB-terapeutti (kehon ja mielen yhteys) sekä seksuaaliväkivallan asiantuntija

Päivystysaikoja on saatavissa etävastaanotollamme Tanjalle myös joulun aikana etäyhteydellä koko Suomeen. Älä jää yksin. Olet lämpimästi tervetullut keskustelemaan kanssani mieltäsi painavista asioita täysin luottamuksellisesti. Tavanomaisesta hinnastostamme poiketen Tapaninpäivän tunnin tapaamisen hinta on 150 € normaalin 100 € sijasta.

calendar-fullcrossmenu