Kronoterapian tyypit

Kirkasvalohoito

Kirkasvalohoito perustuu riittävän tehokkaaseen ja oikein ajoitettuun kirkasvaloaltistukseen. Vaikutus on suhteellisen nopea. Pääsääntöisesti vaikutus näkyy ensimmäisinä päivinä päiväaikaisen energisyyden kohenemisena ja sen jälkeen vähitellen parantuvana unen laatuna.

Kirkasvalohoidon perusasiat:

 • Kirkasvalo, joka on teholtaan vähintään 10 000 luksia
 • Säännöllisesti käytettynä joka aamu n. 30 min ajan
 • Valon sijainti riittävän lähellä kasvoja, mielellään hieman yläviistossa
 • Silmät auki, ei kuitenkaan valoa katsoen
 • Oikea-aikaisesti käytettynä oman vuorokausirytmityypin mukaan
  • Liian myöhään ajoitetulla kirkasvaloaltistuksella ei juurikaan ole hoidollista tehoa
 • 1-3 viikkoa

Valvotus tai osittainen valvotus

Valvotuksessa käytetään pitkitettyjä hereilläoloaikoja yhdistettynä toipumisunijaksoihin suunnitelmallisesti.

Valvotus tuottaa hyvin nopean msennusoireita helpottavan vaikutuksen. Parhaan pitkäaikaisen tuloksen se antaa yhdistettynä kirkasvalohoitoon ja mahdolliseen melatoniinin mikroannokseen.

Monenlaisia toteutuksen tapoja.

 • Yhden kokonaisen yön valvominen & kirkasvalo oikea-aikaisesti säännöllisesti valvotun yön jälkeisestä aamusta lähtien.
 • Yhden yön valvominen, seuraavana yönä osittainen valvominen aamuyöstä & kirkasvalo oikea-aikaisesti säännöllisesti valvotun yön jälkeisestä aamusta lähtien.
 • Osittainen valvominen yhtenä yönä tai useampana yönä peräkkäin & kirkasvalo oikea-aikaisesti säännöllisesti ensimmäisen osittain valvotun yön jälkeisestä aamusta lähtien.
 • Kombinaatioita on useita, useammasta on tutkimuksissa saatu hyviä tuloksia.

Sarastussimulaatio
Sarastussimulaatiossa käytetään matalatehoista, hiljalleen kasvavaa valoisuutta käyttäjän uniajan loppuvaiheessa, käyttäjän nukkuessa.

Sarastussimulaatio nimensä mukaisesti simuloi auringon nousua. Tämä vaikuttaa sirkaadista rytmiä vahvistavasti ja siten vähentää masennuksen oireita.

Koska sarastussimulaatio ei vaadi aikaisempaa heräämistä tai erityisen ajan varaamista valon ääressä olemiselle, on tämä käytännössä joillekin helpompi toteuttaa kuin kirkasvalohoito.

Unirytmin aikaistaminen
Unirytmin aikaistamisessa siirretään nukkumaanmenoa ja heräämistä selvästi aikaisemmaksi kuin yleensä. Aikaistamista käytetään yleensä yhdessä muiden kronoterapioiden kanssa.

Merkittävää unirytmin aikaistamisessa on minimoida nukkuminen unen toisessa osassa eli yöllisen kehon lämpötilan minimin jälkeisessä unen vaiheessa. Tämän on todettu korjaavan masennuksessa tyypillistä sirkadiaanisen rytmin viivästymistä.

Melatoniini
Melatoniinia voidaan käyttää sekä viivästyneen unirytmin aikaistamiseen että rytmin myöhäistämiseen. Parhaan tuloksen melatoniin käytöstä saa, kun se yhdistetään kirkasvalohoitoon. Sirkadiaanisen rytmin vahvistamiseen suositellaan käytettävän vain hyvin pieniä ärsykeannoksia melatoniinia (0,1-0,5 mg).