Kronoterapian ydinasiat

Nopeus
Valvotus on masennuksessa nykyään käytettävistä hoitokeinoista selkeästi nopein. Yhden yön valvominen vähentää oireita dramaattisesti.
Vaikkakaan valohoidoista saatava vaikutus ei ole aivan yhtä nopea, on niidenkin vaikutukset nähtävissä yleensä jo ensimmäisten hoitopäivien aikana ja lopullinen vaikutus on nähtävissä 1-3 viikon sisällä.

Tehokkuus
Valvotuksesta on tehty tutkimuksia jo 40 vuoden ajan. Masennusoireet häviävät 50-60% ihmisistä.

Yhdistettynä muihin kronoterapioihin valvotuksen vaikutus saadaan kestämään ja sen on huomattu pysyvän useiden kuukausien ajan.

Kirkasvalohoidon on osoitettu olevan vähintään yhtä tehokas tai joissakin tutkimuksissa selvästi tehokkaampi kuin tavanomainen masennuslääkitys.

Lääkkeetön vaihtoehto
Vaikka kronoterapiaa voidaan yhdistää lääkehoitoon, voidaan sitä käyttää myös itsenäisenä biologisena hoitomuotona tai yhdistettynä esimerkiksi psykoterapeuttiseen hoitoon. Näin kronoterapia tarjoaa lisätehoa masennuksen hoitoon ilman lääkehoitoa.

Turvallisuus
Biologisena hoitomenetelmänä kronoterapiassakin on riskinsä. Kuitenkin hyvin suunniteltuna hoidon riskit ovat käytännössä erittäin vähäiset. Lääkkeettömänä hoitona kronoterapiasta puuttuu lääkehoidolle tyypilliset sivuaikutukset, jotka monilla ihmisillä vähentävät huomattavasti halukkuutta lääkehoitoon.

Aikakriittisiä menetelmiä
Kronoterapioiden vaikutus riippuu täysin niiden toteutuksen ajasta. Samalla tavalla aikakriittisiä hoitoja ja kronoterapeuttista periaatetta käytetään nykyään myös syödnsairauksien, syöpien ja uniongelmien hoidoissa.