Helena Oikarinen-Jabai

Helena Oikarinen-Jabai

Olen koulutukseltani psykologi. Työskentelen pääasiassa ratkaisukeskeisesti. Keskusteluterapian rinnalla käytän hypnoterapiaa, EMDR- terapiaa ja interpersonaalista psykoterapiaa. Käytän työskentelyssä myös muita luovia ja kehollisia menetelmiä.

Terapeuttisessa työssäni haluan yhdessä asiakkaan/asiakkaiden kanssa etsiä uusia näkökulmia ja ratkaisuja haasteellisiin kokemuksiin ja kiperiin tilanteisiin, joita elämä tuo mukanaan. Ajattelen, että jokaisella on ratkaisun avaimet kohtaamiinsa ylitsepääsemättömiltäkin tuntuviin ongelmiin. Joskus omien voimavarojen ja selviytymistaitojen palauttamisessa auttaa, että asioita voi jakaa, niistä voi keskustella ja niitä voi työstää yhdessä toisen kanssa.

Psykologin koulutuksen ohessa olen kulttuuriantropologi, kasvatustieteilijä ja taiteen tohtori. Olen työskennellyt erilaisissa kulttuurisissa ympäristöissä ja eri kulttuuritaustoja omaavien ihmisten kanssa. Opinnoissani ja tutkimuksessani olen ollut kiinnostunut muun muassa siitä, kuinka ihmiset kasvavat ja muokkautuvat osaksi perhettään ja yhteisöjään, ja mitä tapahtuu ihmisten kohtaamisissa.  Olen pohtinut paljon myös sitä, mikä merkitys luovuudella, itseilmaisulla ja ei-kielellisellä kommunikaatiolla on ihmisen minuuden, ihmissuhteiden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä.

Mielestäni nykyisenkaltaisessa maailmassa me kaikki olemme monenlaisten yhteisöjen jäseniä, mikä antaa meille tilaa tarkastella kokemuksiamme erilaisista näkökulmista. Terapeuttinen keskustelu voi auttaa huomaamaan näitä näkökulmia ja tukea näin tukee ristiriitaisten, ahdistavien ja omaa elämää rajoittavien tilanteiden ja niihin liittyvien kokemusten ja tunteiden käsittelyä.  Ihmisen aistisuuden, kehollisuuden, kokonaisvaltaisuuden ja moniulotteisuuden huomioivat lähestymistavat ja menetelmät auttavat tunnistamaan omia, joskus torjuttujakin tunteita, voimavaroja ja inspiraation lähteitä, ja löytämään itselle merkityksellisiä tapoja olla olemassa ja toimia maailmassa.

Terapiakoulutus (ei Kela-pätevyyttä toistaiseksi):

  • Ratkaisukeskeisen psykoterapian 3-vuotinen koulutus (Helsingin Psykoterapiainstituutti),
  • Hypnoterapiakoulutus (Tieteellinen hypnoosi ry.)
  • EMDR-menetelmä (Traumaterapiakeskus)
  • Rosen-menetelmä (Axelssons Gymnastiska Institutet)
  • Opintoja musiikki-, kuvataide-, draama-. tanssi- ja kehotekniikoissa ja terapioissa
  • Itämaisen filosofisen perinteen ja kiinalaisen lääketieteen opintoja

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostilla: helena.oikarinen-jabai@mielipalvelut.fi ja sopia tapaamisajasta. Jos haluat jutella, voit jättää puhelinnumerosi, niin otan sinuun yhteyttä.

tammi
helmi
maalis
huhti
touko
kesä
heinä
elo
syys
loka
marras
joulu
2021
2022
2023
2024
ma
ti
ke
to
pe
la
su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30