Parisuhdeterapia

Parisuhde on meille ihmisille usein yksi merkittävimmistä suhteista elämässämme. Se voi parhaimmillaan olla turvan, luottamuksen ja voiman lähde. Pahimmillaan se taas voi viedä energiaa niin paljon, että mieliala laskee ja ahdistaa, eikä muuhunkaan elämään oikein löydy intoa tai voimavaroja.

Vuorovaikutus parisuhteessa on suhdetta ravitseva ja välillä myös kuihduttava tai jopa myrkyttävä elementti. Parisuhde elää vuorovaikutuksesta. Siksi on tärkeä tarkastella, millaista keskinäinen vuorovaikutuksenne on ja mitä se tekee teidän välisellenne suhteelle. Toiselle puhuminen, puheen sisällöt ja puheen tavat ovat suhdettanne määrittäviä tekoja. Kiinnostuneet, lämpimät, kannustavat, myötäelävät sanat ja puheen sävyt vahvistavat keskinäistä suhdetta niin, että se kestää ajoittaiset haastavammat tilanteet ja jaksot. Jos taas puheessa on paljon epäkunnioittavia sanoja, etäisyyttä tai välinpitämättömyyttä kuvaavia lauseita ja puheen sävyjä, heikentävät nämä vähitellen suhteen laatua ja silloin haastavat tilanteet voivat käydä suhteelle jopa kohtalokkaaksi. Vuorovaikutuksessa on puheen lisäksi myös sanattomia elementtejä; yhteistä tekemistä, yhteisen eteen tehtäviä asioita yms. Jos vuorovaikutus on kovin vähäistä, elää suhde ikään kuin niukkaravinteisessa ympäristössä. Usein tämä ajan kuluessa etäännyttää puolisoita toisistaan. Siksipä vuorovaikutuksen vahvistaminen on yksi merkittävä suhteen laatua parantava tekiijä.

Tunnelukot ja jumit parisuhteessa

Parisuhteessa, kuten ihmisessä itsessään, voi olla jumeja, joita tunnelukoiksikin kutsutaan. Näitä voi ilmetä toiseen luottamisessa, toisen kunnioittamisessa, suhteessa puolison sukuun tai ystäviin, tavassa tehdä yhteiseen elämään liittyviä valintoja ja päätöksiä, myötäelämisen kyvyssä, ristiriitojen ratkomisen kyvyssä, suhteessa toisen ja omiin epäonnistumisiin tai haavoittuvuuteen ylipäätään, kommunikoinnin tavoissa tai vaikkapa jokapäiväisen elämän asioiden hoitamisessa. Jos näillä tai muilla parisuhteeseen liittyvillä alueilla on haasteita, vaikuttaa se väistämättä suhdetta nakertavasti. Näiden jumien työstäminen ja purkaminen taas vastaavasti vaikuttaa hyvinkin vapauttavasti suhteeseen.

Parisuhteen haasteet

Haasteita tulee vastaan parisuhteissakin.

Näitä voivat olla esimerkiksi:

  • talon rakentaminen
  • sairastuminen
  • työn kuormittavuus
  • työttömyys
  • elämänvaiheiden kautta tulevat suuret muutokset
  • läheisten menetykset
  • lapsen syntymä,
  • hastuminen kolmanteen osapuoleen yms.

Vaikeuksien läpikäymiset yhdessä, toinen toista tukien, vahvistaa yleensä suhdetta. Vaikeudet voivat olla sellaisia tekijöitä parisuhteen elämässä, että niiden kautta opitaan puhumaan uudella tavalla toisen kanssa, luottamaan toiseen syvemmin ja näkemään toisessa uudenlaisia arvostettavia puolia. Vaikeudet voivat myös ajaa suhteen kriisiin. Toisen syyttely, haluttomuus puhua puolison kanssa asioista tai vaikkapa vetäytyminen luovat raskasta ilmapiiriä suhteeseen, missä voi tilanteen pitkittyessä olla hyvinkin ahdistavaa elellä.

Ristiriitojen ratkomisen taidon merkitystä ei voi parisuhteessa liikaa korostaa. Jos vuorovaikutus on toimiessaan parisuhteen elämän perusta – sen jokapäiväinen ravinto, ovat ristiriidatkin oleellinen osa yhteistä elämää. Se, miten ristiriidoissa toimitaan, on yhtä lailla tärkeää suhteen laadun kannalta kuin vuorovaikutuksen tapojen vaikutukset. Ristiriidat voivat toisaalta leimahtaa täyteen taisteluun hetkessä tai toisessa ääripäässä johtaa lamaavaan hiljaisuuteen puolisoiden välillä päiviksi tai jopa viikoiksi. Näissä molemmissa esimerkeissä omien vihaisuuden ja pelon tunteiden säätelyn taidot ovat puutteelliset. Ainakin näitä molempia tunteita on ristiriidoissa mukana. Eli hyvin toimiva ristiriitojen ratkomisen taito edellyttää molemmilta osapuolilta kykyä sietää ja säädellä omia tunteitaan sekä kestää toisen tunnetta. Näiden taitojen vahvistaminen lisää parisuhteen turvallisuuden ja luottamuksen ilmapiiriä.

Varaa aika parisuhdeterapiaan

Allaolevalla lomakkeella voit varata ajan helposti ja nopeasti parisuhdeterapiaan erikoistuneilta asiantuntijoiltamme:

tammi
helmi
maalis
huhti
touko
kesä
heinä
elo
syys
loka
marras
joulu
2021
2022
2023
2024
ma
ti
ke
to
pe
la
su
1
Tapaamisaika Helsinki (5)
2
Tapaamisaika Helsinki (4)
3
Tapaamisaika Helsinki (4)
4
Tapaamisaika Helsinki (7)
5
6
7
8
Tapaamisaika Helsinki (4) Etätapaaminen (1)
9
Tapaamisaika Helsinki (7)
10
Tapaamisaika Helsinki (7)
11
Tapaamisaika Helsinki (6)
12
13
14
15
Tapaamisaika Helsinki (6) Etätapaaminen (2)
16
Tapaamisaika Helsinki (10)
17
Tapaamisaika Helsinki (5)
18
Tapaamisaika Helsinki (6)
19
20
21
22
Tapaamisaika Helsinki (4) Etätapaaminen (3)
23
Tapaamisaika Helsinki (8)
24
Tapaamisaika Helsinki (7)
25
Tapaamisaika Helsinki (8)
26
27
28
29
Tapaamisaika Helsinki (6) Etätapaaminen (2)
30
Tapaamisaika Helsinki (9)