Yrjö Säävälä

Yrjö Säävälä

Koulutukseltani olen psykologi ja gestalt-psykoterapeutti. Muita koulutuksiani ovat kognitiivisbehavioraalisen työotteen koulutus, IPT (sopii masennuksen hoitoon), ryhmätyönohjauksen koulutus ja NLP-practitioner -koulutus.

Työnkuvia ovat mm.

  • yksilötapaamiset
  • paritapaamiset
  • perhekeskeinen verkosto- ja ryhmätyö
  • kuvataideterapeuttiset ryhmät
  • keho- orientoituneet terapeuttiset ryhmät
  • moniperheryhmät

Moniperheryhmät sopivat asiakkaille perheineen. Ne toimivat hyvin vertaistukena ja uusien ajatusten tilana. Annan myös työnohjausta.

Tärkeitä periaatteitani ovat toisen arvostaminen, tasavertaisuus, kiinnostus ja kunnioitus. Tärkeää on myös avoimuus ja myötätunto. Kohtaamisiin ja vuorovaikutukseen tullaan ajatuksin ja tuntein ammatillisesti ja omana itsenä. Erilaiset terapeuttisen työskentelyn aiheet muodostuvat asiakaslähtöisesti. Suuntana on elävöityä ja vahvistua.

Työskentelyn aiheita ovat esimerkiksi psyykkisistä syistä johtuvat keskittymis- ja muistiongelmat, pelokkuus, eristäytyminen, luottamuspula maailmaan ja ihmisiin. Muita aiheita voivat olla vaikeus tunnistaa tunteita, tunteiden vakauden puute, vieraantuminen kehosta ja traumaattiset kokemukset, vaikeus tulla ymmärretyksi, oudot tai poikkeavat kokemukset. Voi olla kokemus vertaisuuden puuttumisesta, perheessä tapahtuneista käsittelemättömistä vaikeista asioista. voi olla yksinäisyyttä, surua tai kaipausta.