Mielipalvelut
Varaa aika
Varaa aika
Varaa aika
Näytä kaikki asiantuntijat

Niina Lappalainen

psykologi

Helsinki
Etävastaanotto
suomi

Olen ammatiltani psykologi ja työskennellyt useamman vuoden erikoissairaanhoidossa psykiatrian poliklinikoilla ja osastolla. Olen perehtynyt laajasti erilaisten psyykkisten ongelmien tunnistamiseen, tutkimiseen ja hoitamiseen. Olen tehnyt töitä nuorten ja aikuisten parissa, jotka ovat kamppailleet mm.

 • masennuksen
 • ahdistuneisuuden
 • tunne-elämän epävakauden
 • syömisen ongelmien
 • todellisuuden tajun hämärtymisen
 • ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön kanssa

Kliinisessä psykologin työssä olen huomannut miten vakavien mielenterveydellisten ongelmien taustalla näyttäytyy usein varsin tavallisia arkielämään, ihmissuhteisiin, jaksamiseen ja sopeutumiseen liittyviä hankaluuksia, jotka syystä tai toisesta ovat pitkittyneet ja alkaneet rajoittaa elämistä täysipainoisesti.

Mielipalvelujen kautta haluan rohkaista ihmisiä hakemaan apua matalalla kynnyksellä. Oman hyvinvoinnin ollessa kyseessä, mielestäni mikään ongelma ei ole niin pieni, etteikö sille kannattaisi antaa hetkeksi huomiota.

Olet tervetullut vastaanotolleni minkälaisen hyvinvointiasi uhkaavan ongelman tai oireen takia, tai kun haluat syvemmin ymmärtää itseäsi tai löytää uusia tapoja edistää hyvinvointiasi. Teen erityisen mielelläni töitä nuorten kanssa, mutta olet toki tervetullut vastaanotolleni ikään katsomatta. Voin tavata sinua yksin tai läheisesi kanssa.

Voit kääntyä puoleeni, jos sinulla on esimerkiksi

 • elämänkriisi
 • haasteita ihmissuhteessa tai sosiaalisessa kanssakäymisessä
 • tunteiden hallinnan vaikeuksia
 • stressiä, ahdistusta, mielialaongelmia
 • itsetuntoon, jaksamiseen tai yleisesti elämänhallintaan liittyviä pulmia
 • pelkoja
 • pakonomaisia epämieluisia ajatuksia ja/tai käytöstä
 • jos mietit ongelmiesi vakavuutta, ammattilaisen avun tarvetta, hoitoon hakeutumista tai psykoterapian soveltuvuutta omaan tilanteeseesi

Koen tärkeänä, että voit tulla vastaanotolleni omana itsenäsi ja kertoa tarinasi omalla äänelläsi. Ainutlaatuisuuttasi kunnioittava, tutkiva ja tasavertainen yhteistyösuhde muodostavat työskentelyni perustan. Tasavertaisuudella tarkoitan sitä, että yhdessä tilannettasi tutkimalla voimme muodostaa syvempää ymmärrystä ongelmistasi ja saavuttaa tietoa, joka edistää sinun hyvinvointiasi. Sinulla on oman elämäsi asiantuntijana merkityksellisin tieto, jonka minä kokemukseeni ja koulutukseeni nojaten voin auttaa löytämään ja tuomaan esiin.

Lähestymme tilannettasi aina kokonaisvaltaisesti, jolloin kokemasi ongelman lisäksi kiinnitämme huomiota myös elämäntilanteeseesi, elintapoihisi, ihmissuhteisiisi, suhteeseesi itseen ja omaan kehoosi, arvomaailmaasi, voimavaroihisi sekä myös mahdollisiin muihin hyvinvointiisi vaikuttaviin tekijöihin.

Olen hankkinut lisäkoulutusta mm. intialaisesta perinnelääketiede Ayurvedasta, joka on vaikuttanut työhöni lähestyä ihmistä kokonaisvaltaisesti ja ongelmia ennaltaehkäisten. Ayurvedassa pidän erityisesti sen tavasta hahmottaa mielen ja kehon ongelmat erilaisina epätasapainotiloina pikemminkin kuin sairauksina. Ihmisellä on luontainen pyrkimys tasapainoon, jota prosessia voidaan tukea luonnonmukaisesti yksilölle sopivan ruokavalion, vuorokausirytmin, päivärutiinien, yrttien ja liikunnan avulla sekä kiinnittämällä huomiota ympäristötekijöiden, kuten vuodenaikojen, osuuteen.

On hienoa huomata, että näitä tekijöitä on alettu enenevissä määrin huomioida myös länsimaisessa terveydenhoidossa, mikä toivottavasti tulee lisäämään tutkimuksiin perustuvia vaihtoehtoja lääkkeellisten hoitomuotojen rinnalle.

Ihmisen kokonaisvaltaisuus on avautunut minulle myös kokemusperäisesti pitkän joogataustani myötä. Joogasta olen omaksunut monia itselleni toimivia keinoja psyykkisen, fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitoon. Näitä menetelmiä hyödynnän työssäni erilaisina kehollisina harjoituksina ihmisen toiveiden ja tarpeiden mukaan. Uskon vahvasti, että vahvistamalla yhteyttä omaan kehoomme, on mahdollista havaita hyvinvointia horjuttava epätasapainotila varhaisemmassa vaiheessa. Usein esimerkiksi uupuminen tuntuu fyysisenä voimattomuutena, ennen kuin havaitsemme sen mielen tasolla tai tunnistamme varsinaisena tunteena.

Mitä syvempi tietoisuus meillä on itsestämme henkisenä, psyykkisenä ja fyysisenä olentona, sitä helpompi meidän on tehdä valintoja, jotka vievät lähemmäksi merkityksellistä ja mielekästä, tasapainoista ja omannäköistä elämää.

Varaa aika, niin tarkastellaan tilannettasi yhdessä.

Huomioithan, että tarjoan psykologin palveluja, jotka eivät kuulu Kela-korvattavien käyntien piiriin.

Tarjoan apua seuraaviin ongelmiin:

Tarjoan seuraavia työkaluja:

Varaa aika

Artikkelit

envelopemap-markercalendar-fulllaptop-phonebubblecrossmenuarrow-left